preloader
Podologie praktijk André Kox
Oudestraat 76
7161 DZ Neede
Tel. 0545-294475 | 06-83215195


Verroest staal, kapot steenwerk, gewoon een stoere partytent


Encyclopedie voeten (P t/m R)


Platvoet

Beschrijving:
De zogenaamde platvoet komt in verschillende vormen voor:
  • De plat-knikvoet Bij deze meest voorkomende vorm is het hielbeen naar binnen gekantel (planus valgus). Deze klacht kan aangeboren zijn, of op latere leeftijd verworven. Verder zijn de banden en spieren slap of uitgerekt waardoor de samenhang van de voetbeentjes is verminderd. Op de blauwdruk is de hele voet zichtbaar.
  • De platvoet De banden en spieren zijn slap of uitgerekt waardoor de samenhang van de voetbeentjes is verminderd. Op de blauwdruk is de hele voet zichtbaar. De platvoet hoeft niet persé tot klachten te leiden. Zowel bij de platvoet als de plat-knikvoet komen als klachten voor: snel vermoeide voeten, pijnklachten onder de hiel, onder de bal van de voet, op de voetrug, onder , binnen, of buiten de enkel, soms ook het kuitbeen, het dijbeen, de heup en de rug.
Behandeling:
Draag verantwoorde veterschoenen. Deze moeten goed om de hiel aansluiten en liefst zonder hakje. Bij klachten kan de voetverzorger met certificaat "Officieel aanmeetpunt PCZ" een inlegzool laten maken. Deze komen overeen met correctie/steunzolen welke via podoloog of podotherapeut verkrijgbaar zijn.

PODOLOGIE

Beschrijving:
De podoloog is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van afwijkingen van de vorm en de functie van het bewegingsapparaat. Het podologisch onderzoek begint met de inspectie in rust (statisch). Hierbij wordt geprobeerd om zichtbare afwijkingen van de vorm van het lichaam waar te nemen. Daarna volgt een dynamisch onderzoek bij beweging. Bepaalde afwijkingen worden pas bij bewegingen van het lichaam duidelijk. Uit een vergelijking van de actieve en passieve functie kunnen belangrijke conclusies worden getrokken. Metingen van beenlengte, voetlengte, ab-adductie van de voorvoet worden aangevuld door podogrammen (blauwafdrukken) en podobaroscopie op de voetspiegel. Er wordt onderzocht of de patiënt bij het staan de voeten al of niet gelijkmatig belast. Ook vraagt de podoloog aan de patiënt om enige stappen te doen om de afwikkeling van de voet te kunnen beoordelen. Afwijkingen zoals hallux-valgus waarbij de grote teen naar de buitenzijde van de voet wijst en hallux rigidus, hebben een stoornis van de afwikkeling tot gevolg. Ook andere afwijkingen zoals: pes-planus (platvoet) en pes-excavatus (holle voet) kunnen de oorzaak zijn van een houdingsverandering door het verkeerd belasten van gewrichten en spieren. De klachten die daardoor kunnen ontstaan zijn onder andere rugklachten, nek en hoofdpijn. Hoe de podoloog de patiënt gaat behandelen hangt af van de ernst van de klachten en van de ernst van de standafwijking. Enkele van deze afwijkingen die de podoloog door midden van podologische-zolen zal behandelen, zijn: afwijkingen aan de tenen, hallux-valgus, hallux-rigidus, doorgezakte voorvoet, knikvoet, platvoet, holle voet. De functies van de podologische zool zijn het vormen van een balancerend oppervlak tussen voet en schoen, het ondersteunen en corrigeren van de voorvoet en eventueel het opheffen van beenlengte verschillen. Omdat vele variabelen een rol spelen in de wisselwerking tussen voet en zool en elke voet uniek is, wordt iedere zool individueel vervaardigd. De podoloog zal bij een nauwkeurige indicatie en correcte technische plaatsing van de elementen de gewenste resultaten bereiken.PODOTHERAPIE

Beschrijving:
De podotherapeut onderzoekt en behandelt patiënten met voetklachten, uitsluitend op verwijzing van arts of specialist. De behandeling is gericht op het behouden of verbeteren van de functionele beweeglijkheid van de voet. De therapiemogelijkheden van de podotherapeut. Er zijn vele voetafwijkingen, die voor een podotherapeutische behandeling in aanmerking kunnen komen. Hier volgt een opsomming van therapiemogelijkheden met de vermelding bij welke voetafwijkingen deze toegepast worden.
  • Orthesen Een hulpmiddel om het ontstaan en/of bestaan van voet-, teen- en nagelklachten te corrigeren of protegeren. Wordt bijvoorbeeld toegepast bij: hallux valgus, hamertenen, ruitertenen, pijnlijke likdoorns en nagels.
  • Prothesen Een hulpmiddel om de plaats van een geamputeerde teen of een deel daarvan op te vullen. Nagelprothesen worden toegepast bij een vergroeingen of bij gedeformeerde nagels.
  • Orthonyxie Een nagelregulatie door middel van een beugel, die als therapie wordt toegepast bij ingegroeide nagels en bij hyperconvexiteit van de nagels.
  • Podotherapeutische zolen Soepele inlay's opgebouwd uit rubber- en/of kurken elementen afgewerkt met leer. Worden toegepast bij: Voetklachten veroorzaakt door vergroeingen, zowel aangeboren, traumatisch als post-operatief; Platvoeten, of voeten met andere standafwijkingen, die het looppatroon en de statiek negatief beinvloeden; Voorvoetklachten, die vaak veroorzaakt worden door dysbalans in de drukverdeling; Specifieke voetproblemen, zoals voorkomend bij diabetische of reumatische patiënten;
  • Ondersteunende behandeling Zoals het behandelen van hyperkeratose en voetwratten; het toepassen van viltpaddings; het geven van schoenadviezen.
Bron: folder van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

PSORIASISNAGEL

Beschrijving:
Psoriasis is een aangeboren, chronische, en niet-besmettelijke huidziekte. Kenmerkend zijn schilferende droge plekken op de huid. Ook de nagels kunnen aangetast zijn en vertonen dan putjes en groeven. Ook treedt verkleuring op. Men noemt de psoriasisnagel ook wel vingerhoednagel. Psoriasisnagels kunnen veel op schimmelnagels lijken. Daarom is het van groot belang dat de huisarts eerst onderzoek verricht alvorens eventueel antischimmel-medicijnen voor te schrijven.

Behandeling:
De voetverzorger behandelt de nagel door deze glad te frezen.
RAMSHOORNNAGEL

Beschrijving:
Vaak is dit type nagel oorspronkelijk een hoornnagel die is verwaarloosd. Door extreme hoornvorming gaat de nagel een donker gekleurde klauwachtige vorm aannemen met dwarse ribbels. Daardoor lijkt de nagel enigszins op een ramshoorn. Omdat de nagel erg hard wordt kan deze niet meer geknipt worden. De ramshoornnagel kan zo dik worden dat geen schoen meer past.

Behandeling:
De ramshoornnagel wordt door de voetverzorger eerst dunner gefreesd en vervolgens wordt op de juiste lengte een dwars groefje gefreesd om op die plaats te kunnen knippen. Daarna wordt de nagelomgeving grondig schoongemaakt. De behandeling moet regelmatig worden herhaald.

REUMATISCHE VOET

Beschrijving:
Reuma is een ziekte waarbij chronische ontsteking in de gewrichten optreedt. Bij de reumatische voet zijn de tenen vaak vergroeid, zelfs over elkaar heen, met als gevolg het ontstaan van eelt en likdoorns.

Behandeling:
De voetverzorger die een specialisatie "Reumatische Voet" heeft kan de nagels op vakkundige wijze knippen en eelt en likdoorns verwijderen. Hierbij moet met zorg gehandeld worden, omdat de reumatische voet erg pijnlijk is. Vaak groeien nagels en eelt bij de reumapatient sneller aan. Regelmatig bezoek aan de gespecialiseerde voetverzorger is een goede zaak. Meestal werken deze voetverzorgers samen met het ziekenfonds waardoor de patiënt recht heeft op een tegemoetkoming in de behandelingskosten. Informeer van tevoren of dit bij de voetverzorger van uw keuze het geval is.

RUITERTEEN

Beschrijving:
Dit is een teen die over de naastgelegen teen heen groeit, als het ware als een ruiter te paard. Het probleem komt vaak voor bij reuma en arthritis.

Behandeling:
De voetverzorger die een specialisatie "Reumatische Voet" heeft, kan de nagels knippen met de juiste instrumentatie zonder dat de vergroeide gewrichten pijn doen.Verroest staal, kapot steenwerk, gewoon een stoere partytent